Om Bromstadenga Borettslag

Bromstadenga Borettslag ligger sentralt på Strindheim ved Valentinlyst senter og Tyholttårnet. Borettslaget er et av de største i Trondheim og har 366 boenheter. Leilighetene er fra 35 til til 110 kvadratmeter. Første innflytting var 4. september 1970

Bromstadenga Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. Borettslaget benytter TOBB ( Trondheim og omegn boligbyggelag ) som forretningsfører og ble ferdigstilt i 1970/72.

Det er 366 boenheter i borettslaget, hvorav 176 i terrasseblokker, 102 i lavblokker, 21 i småhus og 67 i blokker med livsløpsstandard.

Savner du informasjon?

Våre nettsider er et verktøy for å spre informasjon til beboerne om hva som rører seg i borettslaget vårt. Vi håper hjemmesiden vil være til nytte både for beboerne og de som ønsker å flytte hit. Gi gjerne tilbakemelding om det er informasjon du savner på siden.

Borettslagets adresser

Bromstadbuen 1-11 og 2-32
Fjøsmestervegen 1-5 og 7-9
Stallmestervegen 2-6, 1-25 og 27-29