Miljøhuset

Miljøhuset ligger i Bromstadbuen 5 og benyttes primært til borettslagets interne sosiale arrangementer, møter og lignende.

Leie til private formål

Miljøhuset kan også leies til private formål som barndåp, konfirmasjoner, bryllup, minnestunder, jubileer og lignende.

Leie til private, foreninger og lag har følgende priser:

  • Andelseiere/beboere i Bromstadenga borettslag kr 1500,-
  • Eksterne leietakere kr 3000,-
  • Depositum på kr 500,- ved utlevering av nøkler

For leie ta kontakt med driftsansvarlig: Aud Jorid Grønli, tlf 913 87 803, mail: jorigr@online.no

Tilbakelevering etter bruk

Arrangementsansvarlig skal påse at arrangementet gjennomføres i rolige former. Støy, i og utenfor miljøhuset, som er til sjenanse for naboene skal ikke forekomme.

Ved tilbakelevering av miljøhuset etter bruk skal samtlige fasiliteter være ryddet, vasket og rengjort etter gjeldende regler:

  • Gulvene kostet.
  • Søppel ryddet og kastet.
  • Kopper og bestikk vaskes og stimes.
  • Bord skal tørkes av, samt bord og stoler settes på plass.

Eventuelle skader som er påført eiendommen skal erstattes av leietaker.

Arrangementer

Bromstadenga borettslag har følgende miljøarrangementer som kunngjøres ved oppslag:

  • Kaffesalg m/vafler
  • Hyggestund med servering og åresalg
  • Adventstund m/loddtrekning, åresalg og servering