• Søppelcontainere i uke 39

    Søppelcontainere i uke 39

    Mandag 27. september settes det ut 2 containere. En blir plassert på «Storplassen» og den andre blir plassert ved trapp til parkeringskjeller ved Stallmesterveien 21. …
  • Protokoll generalforsamling 2021

    Protokoll generalforsamling 2021

    Her finner du Protokoll fra generalforsamling i BBL 22.06.2021 Her finner du protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Bromstadenga Parkeringsutleie 22.06.2021 (valg av styre)