Utsettelse av Generalforsamling

Som kjent har Trondheim kommune innført strengere smitteverntiltak og det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer i Trondheim. Det betyr at Generalforsamlingen 8. juni ikke kan gjennomføres som planlagt.

Styret ønsker helst å gjennomføre en fysisk Generalforsamling og utsetter derfor Generalforsamlingen til 22. juni kl 18.00 i Frikirken på Moholt. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om praktisk gjennomføring.

Styret