Søppelcontainere og dugnad i uke 19

Mandag 9. mai settes det ut to containere som beboerne kan bruke. En blir plassert på «Storplassen» og den andre blir plassert ved trappenedgang til garasjeanlegg ved Stallmestervegen 21. De vil bli stående ut uke 19.

Det vil bli lagt ut utstyr til dugnad torsdag 12. mai

Mvh
Vaktmestertjenesten