Søppelcontainer og dugnad uke 18

Mandag 3. mai kommer det to containere. En blir plassert på «storplassen» og den andre blir plassert ved trappenedgang til garasjeanlegg ved Stallmestervegen 21. De vil stå ut uke 18.

Det vil bli lagt ut utstyr til dugnad denne uken, så kan det jobbes spredt og med god avstand i disse Coronatider.

Photo by mailsparky from FreeImages