Oppdatering av husordensregeler. Brikker for parkeringskjeller og ytterdører

I forbindelse med etablering av nytt låssystem har enkelte andelseiere behov for flere nøkkelbrikker. Styret har derfor besluttet følgende endring i  Vedlegg A til BBLs vedtekter i styremøte 13.04.2021.

5.8.5.2 Brikker for Parkeringskjeller og ytterdører, depositum

Det benyttes nøkkelbrikker for å komme inn i parkeringskjeller og til ytterdører i blokkene. Hver andelseier mottar tre brikker, mot å betale inn et depositum på kr 1000. Dersom andelseier har behov for flere brikker ut over ett sett kan man bestille ett ekstra sett à trebrikker, mot å betale inn et depositum på kr 1000. Depositum tilbakebetales ved retur av nøkkelbrikker. Tap/skade av brikke må erstattes av andelseier og bestilles hos vaktmester. Erstatningskostnad er kr. 250.

Depositum og erstatning betales til konto 1503 36 45128. Kvittering på betalt beløp vises vaktmester før utlevering av brikke.

Du finner hele vedlegg A her

Photo by Clara Dini from FreeImages