Nytt låssystem og callinganlegg. Noe støy må påregnes.

I de neste dagene vil det bli litt boring/bråk i gangene i forbindelse igangsetting av nytt låssystem og nytt callinganlegget. Carleif elektro er i gang med å legge kabler til dette, og Stanley og Abra vil begynne sitt arbeide med innstalleringen rett etter påske.

Det kommer nærmere info i hver oppgang når det nye callinganlegget skal monteres, da det må være noen hjemme når innvendig del skal monteres.
Dersom det ikke er mulig å være hjemme på aktuelt tidspunkt vil det være mulig å gi tillatelse til vaktmester for å låse seg inn i leilighet ved montering av innedel.

Mvh
Vaktmester