Justering av ordensregler

Det er gjort justering i vedlegg A til borettslagets vedtekter, ordensreglene.

Gjelder følgende to punkter:

5.8.8.4 Andelseiere og parkering på gjesteplasser
Det er ikke tillatt for andelseiere å benytte gjesteparkering, da alle har fast
parkeringsplass for en bil og skal benytte denne. For å avhjelpe andelseiere med mer
enn en bil har borettslaget en ordning hvor man kan betale 250 kroner i måneden og få
tillatelse til å benytte ledig gjesteplass. Dette gir ikke rett til fast plass, men kun en rett til
å parkere på gjesteplass. Styret kan indeksregulere leieprisen. Blir det for mange som
ønsker denne ordningen vil styret måtte sette en maks grense for å sikre at det er
tilgjengelig gjesteplasser for besøkende.

6.5.3.3 Tap/skade – nøkler
Tap eller skade av nøkkel – kort /brikke erstattes av den enkelte andelseier. Vaktmester
skal forestå bestillingen. Erstatningkostnaden er kr. 250,-

Du finner hele vedlegg A under menyen Om oss.