Informasjon fra styret mai 2022

Dugnad 12. mai
Den årlige dugnaden blir torsdag 12. mai. Vaktmester legger ut utstyr slik at vi kan rake, rydde, koste, fjerne søppel og mose – kort sagt gjøre det vårhyggelig rundt husene. Kl 18.30 serveres det kaffe på Storplassen – alle er hjertelig velkommen dit.

Gapahuk på Storplassen
SpareBank 1 SMN utlyste i vår muligheten for borettslag om å søke om å få tildelt en gapahuk med bålpanne. Styret søkte om dette og vi har vært så heldige å få tildelt en slik gapahuk. Grunnarbeid og montering ble også dekt, så tiltaket er uten kostnader for borettslaget. Gapahuken er nå plassert på Storplassen og det er fritt fram for alle å bruke denne – så lenge man selvfølgelig sørger for å rydde etter bruk og passer godt på brannvern ved bruk av bålpannen. Styret håper dette blir et fint tilbud i borettslaget som gir oss flere muligheter til å møte naboer og skape et godt bomiljø.

Onsdag 1. juni klokken 17.00 – 19.00 blir det offisiell åpning av gapahuken, med sirkusshow for barna, pizza, pølser, kaffe og saft, og minikonsert fra scenen med Mandarinsaft. Velkommen!

Nye benker
Vaktmester har kjøpt inn en del nye benker, så i løpet av mai blir en del av de gamle dårlige benkene i borettslaget byttet ut.

Containere i uke 19
Mandag 9. mai settes det ut to containere som beboerne kan bruke. En blir plassert på «Storplassen» og den andre blir plassert ved trappenedgang til garasjeanlegg ved Stallmestervegen 21. De vil bli stående ut uke 19.

Trivselsgruppa
Fire beboere meldte seg til Trivselsgruppa og har hatt sitt første oppstartsmøte. Første initiativ fra gruppa er Gjenbrukstorg på Storplassen mandag 9. mai. Gjenbrukstorget etableres ved containeren som settes ut og der kan du sette fra deg saker som er fullt brukbare og fine, men som du selv ikke ønsker å ha. Om du ikke har noe du skal kvitte deg med, kan du likevel ta turen for å finne en skatt som du kanskje har bruk for. Dersom flere ønsker å være med i Trivselsgruppa er det bare å ta kontakt med styret på styret@bromstadenga.no

Generalforsamling 8. juni 2022
Årets Generalforsamling blir 8. juni 2022 kl 17.30 i Frikirka på Moholt, Brøsetvegen 145 A. Innkalling og sakspapirer blir sendt ut ca 14 dager på forhånd.

Med vennlig hilsen Styret i Bromstadenga Borettslag
06.05.2022