Varslet strømutkoblinger Stallmesterveien og Bromstadbuen 24 & 25 november

I forbindelse med arbeid på lavspent nettet vil TrønderEnergi Nett as koble ut strømmen i følgende periode for følgende boenheter:

Torsdag 24.11.16 Kl 08:00 – 16:00 Stallmesterveien 17 – 25

Fredag 25.11.16 Kl 08:00 – 16:00 Bromstadbuen 1 – 32

Ønskes ytterligere opplysninger, ta kontakt med TrønderEnergi sin kundeservice på tlf. 07250.

 

Brev-Strømutkobling-25.11.16 Brev-Strømutkobling-24.11.16