Vask av parkeringskjeller – vi prøver igjen :-)

Til alle beboere som parkerer i parkeringskjeller:

Mandag 14/12 vaskes P-kjeller i Fjøsmesterveien.

Tirsdag 15/12 vaskes P-kjeller i Stallmesterveien.

Alle biler må da stå ute. Trondheim Parkering er varslet, så ingen blir bøtelagt i borettslagets uteområde mandag til onsdag i uke 51.

Vask av parkeringskjeller i uke 48

Til alle beboere som parkerer i parkeringskjeller:

Tirsdag 24/11 vaskes P-kjeller i Fjøsmesterveien.

Onsdag 25/11 vaskes P-kjeller i Stallmesterveien.

Alle biler må da stå ute. Trondheim Parkering er varslet, så ingen blir bøtelagt i borettslagets uteområde mandag til torsdag i uke 48.

Basketballkurver

Vi har fine lekeplasser i borettslaget, men de passer kanskje best for de minste barna. For å gi mulighet for litt mer aktivitet for større barn (og kanskje noen voksne) har vi nå satt opp to basketballkurver i borettslaget. Den ene står ved Stallmestervegen 23 og den andre på Storplassen.

Informasjon fra styret vedrørende smittevern COVID 19

Med bakgrunn i den økte smittesituasjonen i Trondheim har styret fått henvendelse fra andelseiere med ønske om ekstra smitteverntiltak i borettslaget. 
Antibac ved inngangsdører
Styret bestiller dispensere med antibac som vil bli plassert ved inngangspartiet i garasje og blokkene. Dispensere vil være på plass så snart som mulig avhengig av leveringstid. 
Bruk av snor ved utkjøring garasje
Styret har mottatt forslag om å avvikle bruk av snor i garasjen og innføre portåpnere. Bakgrunnen for at portåpnere ble avviklet var utfordringer knyttet til at uvedkommende tok seg inn i garasjen. Slik styret ser det er dette fortsatt en aktuell problemstilling, og for å sikre andelseiernes verdier i garasje og boder velger vi å opprettholde dagens ordning for tilgang til garasjen. Det er heller ikke kommet krav fra helsemyndighetene som tilsier en endring av praksis. 
Følg råd og anbefalinger fra helsemyndighetene
Styret ber alle beboere ta hensyn til råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Vær oppmerksom dersom en nabo eller andre beboere trenger hjelp for eksempel til innkjøp eller lignende, og hvis mulig tilby deg gjerne å hjelpe. 
Hilsen Styret
11. november 2020

Sommerferie 2020

Vaktmester Arne Li har sommerferie i ukene 31,32 og 33.  Hans vikar er Stinius Li som treffes på tlf 45265200