Utsettelse av Generalforsamling

Som kjent har Trondheim kommune innført strengere smitteverntiltak og det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer i Trondheim. Det betyr at Generalforsamlingen 8. juni ikke kan gjennomføres som planlagt.

Styret ønsker helst å gjennomføre en fysisk Generalforsamling og utsetter derfor Generalforsamlingen til 22. juni kl 18.00 i Frikirken på Moholt. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om praktisk gjennomføring.

Styret

Vask i parkeringskjeller 26. og 27. mai 2021

Til alle beboere som parkerer i parkeringskjeller:

Onsdag 26/5 vaskes P-kjeller i Fjøsmesterv.

Torsdag 27/5 vaskes P-kjeller i Stallmesterv.

Alle biler må da stå ute. Trondheim Parkering er varslet, så ingen blir bøtelagt i borettslagets uteområde Tirsdag til Fredag i uke 21.

Mvh
Vaktmestertjenesten

Oppdatering av husordensregeler. Brikker for parkeringskjeller og ytterdører

I forbindelse med etablering av nytt låssystem har enkelte andelseiere behov for flere nøkkelbrikker. Styret har derfor besluttet følgende endring i  Vedlegg A til BBLs vedtekter i styremøte 13.04.2021.

5.8.5.2 Brikker for Parkeringskjeller og ytterdører, depositum

Det benyttes nøkkelbrikker for å komme inn i parkeringskjeller og til ytterdører i blokkene. Hver andelseier mottar tre brikker, mot å betale inn et depositum på kr 1000. Dersom andelseier har behov for flere brikker ut over ett sett kan man bestille ett ekstra sett à trebrikker, mot å betale inn et depositum på kr 1000. Depositum tilbakebetales ved retur av nøkkelbrikker. Tap/skade av brikke må erstattes av andelseier og bestilles hos vaktmester. Erstatningskostnad er kr. 250.

Depositum og erstatning betales til konto 1503 36 45128. Kvittering på betalt beløp vises vaktmester før utlevering av brikke.

Du finner hele vedlegg A her

Photo by Clara Dini from FreeImages

Søppelcontainer og dugnad uke 18

Mandag 3. mai kommer det to containere. En blir plassert på «storplassen» og den andre blir plassert ved trappenedgang til garasjeanlegg ved Stallmestervegen 21. De vil stå ut uke 18.

Det vil bli lagt ut utstyr til dugnad denne uken, så kan det jobbes spredt og med god avstand i disse Coronatider.

Photo by mailsparky from FreeImages

Nytt låssystem og callinganlegg. Noe støy må påregnes.

I de neste dagene vil det bli litt boring/bråk i gangene i forbindelse igangsetting av nytt låssystem og nytt callinganlegget. Carleif elektro er i gang med å legge kabler til dette, og Stanley og Abra vil begynne sitt arbeide med innstalleringen rett etter påske.

Det kommer nærmere info i hver oppgang når det nye callinganlegget skal monteres, da det må være noen hjemme når innvendig del skal monteres.
Dersom det ikke er mulig å være hjemme på aktuelt tidspunkt vil det være mulig å gi tillatelse til vaktmester for å låse seg inn i leilighet ved montering av innedel.

Mvh
Vaktmester

Justering av ordensregler

Det er gjort justering i vedlegg A til borettslagets vedtekter, ordensreglene.

Gjelder følgende to punkter:

5.8.8.4 Andelseiere og parkering på gjesteplasser
Det er ikke tillatt for andelseiere å benytte gjesteparkering, da alle har fast
parkeringsplass for en bil og skal benytte denne. For å avhjelpe andelseiere med mer
enn en bil har borettslaget en ordning hvor man kan betale 250 kroner i måneden og få
tillatelse til å benytte ledig gjesteplass. Dette gir ikke rett til fast plass, men kun en rett til
å parkere på gjesteplass. Styret kan indeksregulere leieprisen. Blir det for mange som
ønsker denne ordningen vil styret måtte sette en maks grense for å sikre at det er
tilgjengelig gjesteplasser for besøkende.

6.5.3.3 Tap/skade – nøkler
Tap eller skade av nøkkel – kort /brikke erstattes av den enkelte andelseier. Vaktmester
skal forestå bestillingen. Erstatningkostnaden er kr. 250,-

Du finner hele vedlegg A under menyen Om oss.

Vask av parkeringskjeller – vi prøver igjen :-)

Til alle beboere som parkerer i parkeringskjeller:

Mandag 14/12 vaskes P-kjeller i Fjøsmesterveien.

Tirsdag 15/12 vaskes P-kjeller i Stallmesterveien.

Alle biler må da stå ute. Trondheim Parkering er varslet, så ingen blir bøtelagt i borettslagets uteområde mandag til onsdag i uke 51.