Vasking av parkeringskjeller 24. og 25. mai

Tirsdag 24/5 vaskes P-kjeller i Fjøsmesterv.

Onsdag 25/5 vaskes P-kjeller i Stallmesterv.

Alle biler må da stå ute. Trondheim Parkering er varslet, så ingen blir bøtelagt i borettslagets uteområde mandag til torsdag i uke 21.

Mvh
Vaktmestertjenesten

Informasjon fra styret mai 2022

Dugnad 12. mai
Den årlige dugnaden blir torsdag 12. mai. Vaktmester legger ut utstyr slik at vi kan rake, rydde, koste, fjerne søppel og mose – kort sagt gjøre det vårhyggelig rundt husene. Kl 18.30 serveres det kaffe på Storplassen – alle er hjertelig velkommen dit.

Gapahuk på Storplassen
SpareBank 1 SMN utlyste i vår muligheten for borettslag om å søke om å få tildelt en gapahuk med bålpanne. Styret søkte om dette og vi har vært så heldige å få tildelt en slik gapahuk. Grunnarbeid og montering ble også dekt, så tiltaket er uten kostnader for borettslaget. Gapahuken er nå plassert på Storplassen og det er fritt fram for alle å bruke denne – så lenge man selvfølgelig sørger for å rydde etter bruk og passer godt på brannvern ved bruk av bålpannen. Styret håper dette blir et fint tilbud i borettslaget som gir oss flere muligheter til å møte naboer og skape et godt bomiljø.

Onsdag 1. juni klokken 17.00 – 19.00 blir det offisiell åpning av gapahuken, med sirkusshow for barna, pizza, pølser, kaffe og saft, og minikonsert fra scenen med Mandarinsaft. Velkommen!

Nye benker
Vaktmester har kjøpt inn en del nye benker, så i løpet av mai blir en del av de gamle dårlige benkene i borettslaget byttet ut.

Containere i uke 19
Mandag 9. mai settes det ut to containere som beboerne kan bruke. En blir plassert på «Storplassen» og den andre blir plassert ved trappenedgang til garasjeanlegg ved Stallmestervegen 21. De vil bli stående ut uke 19.

Trivselsgruppa
Fire beboere meldte seg til Trivselsgruppa og har hatt sitt første oppstartsmøte. Første initiativ fra gruppa er Gjenbrukstorg på Storplassen mandag 9. mai. Gjenbrukstorget etableres ved containeren som settes ut og der kan du sette fra deg saker som er fullt brukbare og fine, men som du selv ikke ønsker å ha. Om du ikke har noe du skal kvitte deg med, kan du likevel ta turen for å finne en skatt som du kanskje har bruk for. Dersom flere ønsker å være med i Trivselsgruppa er det bare å ta kontakt med styret på styret@bromstadenga.no

Generalforsamling 8. juni 2022
Årets Generalforsamling blir 8. juni 2022 kl 17.30 i Frikirka på Moholt, Brøsetvegen 145 A. Innkalling og sakspapirer blir sendt ut ca 14 dager på forhånd.

Med vennlig hilsen Styret i Bromstadenga Borettslag
06.05.2022

Søppelcontainere og dugnad i uke 19

Mandag 9. mai settes det ut to containere som beboerne kan bruke. En blir plassert på «Storplassen» og den andre blir plassert ved trappenedgang til garasjeanlegg ved Stallmestervegen 21. De vil bli stående ut uke 19.

Det vil bli lagt ut utstyr til dugnad torsdag 12. mai

Mvh
Vaktmestertjenesten

Vask av parkeringskjellere uke 44

Tirsdag 2/11 vaskes P-kjeller i Fjøsmesterveien og onsdag 3/11 vaskes P-kjeller i Stallmesterveien.

Alle biler må da stå ute. Trondheim Parkering er varslet, så ingen blir bøtelagt i borettslagets uteområde tirsdag til torsdag i uke 44.

Søppelcontainere i uke 39

Mandag 27. september settes det ut 2 containere. En blir plassert på «Storplassen» og den andre blir plassert ved trapp til parkeringskjeller ved Stallmesterveien 21. Har du hvitevarer som skal kastes, sett det utenfor hoveddøren, så tar vi oss av det. Småelektrisk (Mikro, kaffetrakter, panelovner etc.) kastes i miljøavfallscontainer som står fast på «Storplassen».

Sykkelbodene er dessverre blitt en samlingsplass for søppel og utstyr som ikke er beregnet for bodene. Vi ber derfor om at alle merker sitt utstyr med navn og rydder ut/kaster utstyr som ikke skal stå i sykkelbodene.

Vi minner om at oppganger er også rømningsveier, så her skal det heller ikke stå ting lagret.

Vaktmestertjenesten

Image by cocoparisienne from Pixabay

Generalforsamling gjennomføres 22. juni kl 18.00

Trondheim kommune har nå åpnet for at man kan gjennomføre arrangement med inntil 200 personer på faste tilviste plasser. Generalforsamlingen i Bromstadenga borettslag vil dermed bli gjennomført som en fysisk samling tirsdag 22. juni kl 18.00 i Frikirka på Moholt.

Saksliste følger av innkallingen som tidligere er sendt ut. Du kan lese den her.
Alle som skal delta på Generalforsamlingen må melde seg på innen fredag 18.juni kl 15.00.
Se informasjon om smittevern og påmelding.

Trondheim 15. juni 2021
Styret

Photo by Sigurd Decroos from FreeImages