Vask av parkeringskjellere uke 44

Tirsdag 2/11 vaskes P-kjeller i Fjøsmesterveien og onsdag 3/11 vaskes P-kjeller i Stallmesterveien.

Alle biler må da stå ute. Trondheim Parkering er varslet, så ingen blir bøtelagt i borettslagets uteområde tirsdag til torsdag i uke 44.

Søppelcontainere i uke 39

Mandag 27. september settes det ut 2 containere. En blir plassert på «Storplassen» og den andre blir plassert ved trapp til parkeringskjeller ved Stallmesterveien 21. Har du hvitevarer som skal kastes, sett det utenfor hoveddøren, så tar vi oss av det. Småelektrisk (Mikro, kaffetrakter, panelovner etc.) kastes i miljøavfallscontainer som står fast på «Storplassen».

Sykkelbodene er dessverre blitt en samlingsplass for søppel og utstyr som ikke er beregnet for bodene. Vi ber derfor om at alle merker sitt utstyr med navn og rydder ut/kaster utstyr som ikke skal stå i sykkelbodene.

Vi minner om at oppganger er også rømningsveier, så her skal det heller ikke stå ting lagret.

Vaktmestertjenesten

Image by cocoparisienne from Pixabay

Generalforsamling gjennomføres 22. juni kl 18.00

Trondheim kommune har nå åpnet for at man kan gjennomføre arrangement med inntil 200 personer på faste tilviste plasser. Generalforsamlingen i Bromstadenga borettslag vil dermed bli gjennomført som en fysisk samling tirsdag 22. juni kl 18.00 i Frikirka på Moholt.

Saksliste følger av innkallingen som tidligere er sendt ut. Du kan lese den her.
Alle som skal delta på Generalforsamlingen må melde seg på innen fredag 18.juni kl 15.00.
Se informasjon om smittevern og påmelding.

Trondheim 15. juni 2021
Styret

Photo by Sigurd Decroos from FreeImages

Utsettelse av Generalforsamling

Som kjent har Trondheim kommune innført strengere smitteverntiltak og det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer i Trondheim. Det betyr at Generalforsamlingen 8. juni ikke kan gjennomføres som planlagt.

Styret ønsker helst å gjennomføre en fysisk Generalforsamling og utsetter derfor Generalforsamlingen til 22. juni kl 18.00 i Frikirken på Moholt. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om praktisk gjennomføring.

Styret

Vask i parkeringskjeller 26. og 27. mai 2021

Til alle beboere som parkerer i parkeringskjeller:

Onsdag 26/5 vaskes P-kjeller i Fjøsmesterv.

Torsdag 27/5 vaskes P-kjeller i Stallmesterv.

Alle biler må da stå ute. Trondheim Parkering er varslet, så ingen blir bøtelagt i borettslagets uteområde Tirsdag til Fredag i uke 21.

Mvh
Vaktmestertjenesten

Oppdatering av husordensregeler. Brikker for parkeringskjeller og ytterdører

I forbindelse med etablering av nytt låssystem har enkelte andelseiere behov for flere nøkkelbrikker. Styret har derfor besluttet følgende endring i  Vedlegg A til BBLs vedtekter i styremøte 13.04.2021.

5.8.5.2 Brikker for Parkeringskjeller og ytterdører, depositum

Det benyttes nøkkelbrikker for å komme inn i parkeringskjeller og til ytterdører i blokkene. Hver andelseier mottar tre brikker, mot å betale inn et depositum på kr 1000. Dersom andelseier har behov for flere brikker ut over ett sett kan man bestille ett ekstra sett à trebrikker, mot å betale inn et depositum på kr 1000. Depositum tilbakebetales ved retur av nøkkelbrikker. Tap/skade av brikke må erstattes av andelseier og bestilles hos vaktmester. Erstatningskostnad er kr. 250.

Depositum og erstatning betales til konto 1503 36 45128. Kvittering på betalt beløp vises vaktmester før utlevering av brikke.

Du finner hele vedlegg A her

Photo by Clara Dini from FreeImages

Søppelcontainer og dugnad uke 18

Mandag 3. mai kommer det to containere. En blir plassert på «storplassen» og den andre blir plassert ved trappenedgang til garasjeanlegg ved Stallmestervegen 21. De vil stå ut uke 18.

Det vil bli lagt ut utstyr til dugnad denne uken, så kan det jobbes spredt og med god avstand i disse Coronatider.

Photo by mailsparky from FreeImages