Generalforsamling gjennomføres 22. juni kl 18.00

Trondheim kommune har nå åpnet for at man kan gjennomføre arrangement med inntil 200 personer på faste tilviste plasser. Generalforsamlingen i Bromstadenga borettslag vil dermed bli gjennomført som en fysisk samling tirsdag 22. juni kl 18.00 i Frikirka på Moholt.

Saksliste følger av innkallingen som tidligere er sendt ut. Du kan lese den her.
Alle som skal delta på Generalforsamlingen må melde seg på innen fredag 18.juni kl 15.00.
Se informasjon om smittevern og påmelding.

Trondheim 15. juni 2021
Styret

Photo by Sigurd Decroos from FreeImages